Aikido

Aikido, kökenini Japon kılıcının kullanımından alan ve Morihei UESHİBA (O'Sensei) tarafından son şekli verilmiş, Japon Disiplin Sanatlarının – BUDO – en gencidir. Gelişimi 1920'li yıllardan başlamış olup, günümüzde de hâlâ devam etmektedir. Aikido'nun diğer ülkelere yayılışı henüz O'Sensei hayattayken başlamıştır. İlk kez 1951 yılında Fransa'ya, ardından 1953 yılında A.B.D.'ye, 1955'de İngiltere ve İrlanda'ya ulaşmıştır.

Japon Kültürü’nden filizlenmiş Budo’nun bir dalı olan Aikido’da kişi, fiziksel olarak çok iri olmayan Japon savaşçılarının [samuraylar] kullandığı beceri ve teknikleri kullanır. Aikido'da teknikler silahsız, yani boş elle uygulanmanın yanı sıra, farklı mesafe ve zaman (ma-ai) durumlarına uyum sağlamak üzere, ahşap kılıç (bokken), uzun sopa (jo) ve ahşap bıçak (tanto) gibi « silahlar » [buki] ile uygulanmakta ve çalışılmaktadır.

Aikido çalışan kişilere, birbirleriyle güç çatışmasına girmektense, kendilerine yöneltilen « tehdit » ile uyum içinde hareket etme becerisi sayesinde, saldırgana karşı koymadan, bedenin kendi içinde uyumlu hareketleriyle saldırıyı etkisiz kılabilme yolları aktarılır.

Kuyunun ağzındaki açıklığın gökyüzünün tüm genişliği olduğuna inanan kuyunun dibindeki kurbağa

Japon Savaş Sanatı, Thomas Cleary

Burada en önemli nokta, saldırganın zihinsel, ruhsal ve fiziksel dengesinin bozulmasıdır… bu, onun en güçlü ve dengeli olduğu « merkezine » girip, bu dengeyi yitirmesini sağlamakla mümkündür

Aikido'ya yeni başlayanlara, sağıklı ve güvenli bir çalışma yolu izleyebilmeleri için, öncelikle kendilerine teknik yapıldığında nasıl tepki vermeleri gerektiği ve yere sağlıklı bir şekilde nasıl düşebilecekleri öğretilir. Aynı zamanda, beden ve zihinlerini uyum içerisinde hızlı kullanabilme yolları da kendilerine aktarılır.

Aikido'nun sadece « savunma sanatı » olduğunun düşünülmesi çok da doğru değildir. Bu, yıllar içerisinde sebat ve sabırla sürdürülen çalışmalar neticesinde farkına varılacak bir gerçekliktir.

Aikido’nun müsabakası, turnuvası, şampiyonası yoktur. Rekabet düşüncesi, Aikido’nun « uyum» felsefesine zıt bir durumdur. « Temelleri » öğrenen kişi sürekli gözlemleyerek ve takrar takrar uygulama yaparak tekniklerini mükemmelleştirmeye çalışır. Aikido çalışmalarında, « Etiket » olarak adlandırılan ve Disiplin Sanatları’nın uyduğu bir dizi kurallar bütünü vardır. Etiket « ben » [ego] dediğimiz duygularımızı dizginler ve olumlu yönde geliştirir.

İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No 56
Çankaya Ankara

Sevkan Sarısaltıkoğlu

0 505 801 8901